Macro Photography : the postmans rest by DeSelby

heliconius melpomene on lantana seen at:

http://ift.tt/17Jb9q8

best to be viewed on black

“The Postman butterfly has large long wings with an orange stripe down each forewing. It is poisonous and has red patterns on its wings. They tend to look similar to the species Heliconius erato. Two features found on the underside help to distinguish H. erato from H. melpomene—H. erato has four red dots where the wing attaches to the thorax while H. melpomene has three and the yellowish white stripe on the underside reaches the margin of the hindwing in H. erato but ends before reaching the margin in H. melpomene.

Heliconius melpomene rosina
There are many morphs of this butterfly throughout Central and South America.
The geographical variation in patterns has been studied using linkage mapping and it has been found that the patterns are associated with a small number of genetic loci called genomic “hotspots”.
Hotspot loci for color patterning have been found homologous between co-mimics H. erato and H. melpomene, strengthening evidence for the parallel evolution between the two species, across morph patterns.”

from:

http://ift.tt/1qmNngp

http://ift.tt/1qZbcqU

Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien.

The post “Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien.” appear on “Nederlands” by Jan Jansen

via Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien..

Een fout kan niet Worden Gewist, maar met Tolerantie Kunnen we het Onder Ogen Zien

 

Niemand is volmaakt en iedereen heeft een gebrek aan iets, velen zijn opzoek naar perfectie of willen behoren tot de perfectionisten.
Wij allemaal hebben karakterfouten door tekortkomingen, onvoldoende kennis of een gemaakte vergissing en dan is verdraagzaamheid de enige uitweg om de vrede te bewaren.
Als we iets direct incorrect interpreteren zal onze bloedstroom direct verhogen en zullen we gelijk verontwaardigd en verergerd reageren.
Waardoor ons vrolijke humeur verandert in een schaduwzijde en we eigenlijk onszelf tekort doen, omdat we dat niet verdienen en het onnodig is.
Terwijl als we er positief tegenaan kijken, gelijk weten waar we aan toe zijn en niet met een kwaadaardige tegenbeweging naar buiten hoeven te komen.
We leren gelijk op dat moment wie ervoor ons staat of in deze positie heeft gebracht.
Waarna we in alle kalmte de correcte oorzaak ervan kunnen ontdekken of misverstanden oordeelkundig moeten bespreken.
Prikkelbaar zijn geeft alleen maar frustratie voor onszelf en dat is onverstandig, doordat we in een kwaadaardige bui de zenuwcontrole kunnen verliezen, dus beter blijven lachen.
Een fout die al gemaakt is kunnen we onmogelijk wissen maar door het gelijk te tolereren kunnen we het onder ogen zien en dan daarna vreedzaam ontraadselen.

Het allerbeste toegewenst en een goede gezondheid.
Auteur Jan Jansen

http://gedichten.easybranches.com/een-fout-kan-niet-worden-gewist-maar-met-tolerantie-kunnen-we-het-onder-ogen-zien.html

Lees Meer Gedichten…….
#gedichten #poetry #gedicht  #verhaal #verhalen #poëzie #vrede
#easybranches #janjansen

 

Mistake Cannot be Erased but we can Face it with Tolerance.

The post “Mistake Cannot be Erased but we can Face it with Tolerance.” appear on “English” by Jan Jansen

via Mistake Cannot be Erased but we can Face it with Tolerance..

Mistake Cannot be Erased but we can Face it with Tolerance

 

Nobody is perfect and everyone may lack of something, many are looking for perfection or want to be among the perfectionists.
We all have flaws in our character, sometimes with shortcomings, lack of knowledge or making a mistake, so tolerance is the only way to keep the peace.
If we immediately interpret incorrectly on something, our blood flow will increase thus we might respond directly with the aggravated indignant.
It could turn our cheerful mood into a dark side and we actually cut ourselves short and we do not deserve it because that is complete unnecessary for us.
But if we look at everything positively, we could know immediately where we stand exactly, so we will not set up an evil movement against it outward.
We rightly learn at that moment who is doing these things or has brought us into this position.
After which we can discover either it is done intentionally or whether there is some misunderstandings which need to be discussed judiciously for the correct cause.
Irritability only gives frustration for ourselves and that is unwise, because we may lose out on the nerve control to harvest an evil mood inside our mind, so better keep smiling.
We cannot erase the mistake that has already been made, but we still can tolerate the same, so we can face it and then peacefully demystifying afterwards.

 

I wish you a healthy life.
Kindly Regards,
Author Jan Jansen

http://poems.easybranches.com/mistake-cannot-be-erased-but-we-can-face-it-with-tolerance.html


Read More Poetry…….
#poem #poetry #poems #story #stories #quote #peace
#easybranches #janjansen